Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


15. cezročná nedeľa (01.07.2018)

Späť na zoznam nahrávok