Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


16. cezročná nedeľa (08.07.2018)

Späť na zoznam nahrávok