Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


17. cezročná nedeľa (22.07.2018)

Späť na zoznam nahrávok