Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


18. cezročná nedeľa (29.07.2018)

Späť na zoznam nahrávok