Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


19. cezročná nedeľa (05.08.2018)

Späť na zoznam nahrávok