Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


20. cezročná nedeľa (12.08.2018)

Späť na zoznam nahrávok