Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


21. cezročná nedeľa (19.08.2018)

Späť na zoznam nahrávok