Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


22. cezročná nedeľa (02.09.2018)

Späť na zoznam nahrávok