Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


23. cezročná nedeľa (09.09.2018)

Späť na zoznam nahrávok