Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


24. cezročná nedeľa (16.09.2018)

Späť na zoznam nahrávok