Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


27. cezročná nedeľa (07.10.2018)

Späť na zoznam nahrávok