Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


29. cezročná nedeľa (21.10.2018)

Späť na zoznam nahrávok