Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


28. cezročná nedeľa (14.10.2018)

Späť na zoznam nahrávok