Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


32. cezročná nedeľa (11.11.2018)

Späť na zoznam nahrávok