Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. adventná nedeľa (09.12.2018)

Späť na zoznam nahrávok