Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. adventná nedeľa (16.12.2018)

Späť na zoznam nahrávok