Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. adventná nedeľa (23.12.2018)

Späť na zoznam nahrávok