Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Odpustová svätá omša (Letanovce) (01.11.2016)

Späť na zoznam nahrávok