Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. cezročná nedeľa (03.02.2019)

Späť na zoznam nahrávok