Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. cezročná nedeľa (27.01.2019)

Späť na zoznam nahrávok