Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


1. cezročná nedeľa (20.01.2019)

Späť na zoznam nahrávok