Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. cezročná nedeľa (10.02.2019)

Späť na zoznam nahrávok