Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


5. cezročná nedeľa (17.02.2019)

Späť na zoznam nahrávok