Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


6. cezročná nedeľa (24.02.2019)

Späť na zoznam nahrávok