Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


12. cezročná nedeľa (23.06.2019)

Späť na zoznam nahrávok