Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľná svätá omša (15.01.2017)

Záznam sa spracúva. Zverejnený bude onedlho.

Späť na zoznam nahrávok