Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Odpustová svätá omša z Letanoviec (01.11.2017)

Späť na zoznam nahrávok