Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Pólnočná svätá omša (25.12.2017)

Späť na zoznam nahrávok