Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


4. adventná nedeľa (24.12.2017)

Späť na zoznam nahrávok