Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


2. veľkonočná nedeľa (08.04.2018)

Späť na zoznam nahrávok