Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


3. veľkonočná nedeľa (15.04.2018)

Späť na zoznam nahrávok