Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce


Nedeľa zoslania Ducha svätého (20.05.2018)

Späť na zoznam nahrávok