Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Pomenovanie „Nádej“ vzniklo po spoločnom uvažovaní a po zhode názorov všetkých vtedajších členov spevokolu. K tomuto výberu nás motivovala pieseň z nášho spevníka „Spája nás nádej a láska...“. Z názvu tejto piesne sme si zobrali názov nášho spevokolu, ktorý vznikol v septembri roku 2003. Založili ho mladé dievčatá a študentky, ktoré ešte pred jeho vznikom spievali na svadobných omšiach.

Boli to:
Gitaristky: Ľubomíra Paľuchová a Lucia Vallušová.
Speváčky: Mária Knutľová, Monika Hojnošová, Anna Vallušová, Gabriela Kormančíková. 

Vo filiálke bol v tej dobe farár Vdp. Metod Frivalský. S jeho pomocou sa zbor pomaly rozrastal. Na svätých omšiach pozýval deti i mládež, aby sa pripojili k založenému zboru, ktorý mal vtedy šesť členiek.

Veľmi veľa času s nami trávil vtedajší Vdp. kaplán Peter Dobrovič, ktorý nás naučil hrať a spievať veľké množstvo piesní. Zaobstaral nám spevníky, prepisoval piesne, popri svojich povinnostiach pravidelne chodieval na skúšky, ktoré sme mávali cez víkend. Postupom času sa počet členov v spevokole menil. Niektorí ho zanechali, iní doň nastúpili. Momentálne je nás spolu 20, z toho sú traja gitaristi Ľubomíra Paľuchová, Samuel Dikant a Peter Cvengroš a zbor má aj klaviristku Zuzanu Hricová. Vedúcou zboru je Monika Hamráčková.

Naším hlavným krédom je rozdávať radosť, pokoj, mladosť, úsmev a vytvoriť tak príjemnú atmosféru na svätých omšiach. Prezentovať naše piesne, ktorými tak oslavujeme nášho Pána a jeho matku Máriu.

{joomplucat:28 limit=8|columns=4}