Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Milí veriaci, asi sa Vám už dostalo do uší, že v Spišských Tomášovciach sú snahy, aby boli samostatnou farnosťou, mali svoju faru a svojho farára. 

Ako môžeme pomôcť?

Modlime sa na tento úmysel, obetujme a postime.
 

Je možné nejako prispieť na výstavbu fary?

Možno doniesť príspevok do sakristie kňazom alebo niektorému z členov hospodárskej rady farnosti, alebo prispieť na účet, vytvorený práve na účel výstavby fary.
Číslo účtu je: SK26 0200 0000 0034 0794 6651
 
ĎAKUJEME