Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Ak by niekto mal záujem prispieť na čísla účtov, uvádzame ich tu podľa ich účelu:

Farnosť Letanovce SK09 0900 0000 0050 3930 7563 qr farnost
 Dobrý pastier: Lačho pastiris, o. z. SK42 0200 0000 0034 3339 6059 qr lacho
 Fara v Spišských Tomášovciach SK26 0200 0000 0034 0794 6651 qrfara