Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


12. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
24.06.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
slávnosť
18:00
✞ Ján Kubičár (10 rokov od úmrtia) a manželka Anna
17:00
✞ Mária a Jozef Kačmárik
18:00
✞ Janka Frankovičová
Utorok
25.06.
Viliam, opát
féria
18:00
✞ Michal, Justína, Margita a Michal
13:00
Pohrebná
Streda
26.06.
Ján a Pavol, muč.
féria
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
✞ Alžbeta a Jozef Neupauer
Štvrtok
27.06.
Cyril Alexandrijský, biskup, uč.C.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Jozef, Anna a Jozef
09:00
Poďakovanie za celý rok
Školská

18:00
Za zosnulých z rodiny Bartošovej
Piatok
28.06.
Irenej, biskup a muč.
spomienka
08:30
Poďakovanie za školský rok

17:00
✞ Peter a Ján Podolinský
17:00
Za zosnulých, na ktorých si nik nespomína
Sobota
29.06.
Peter a Pavol
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
✞ Katarína, Martin a Vladimír Neupauer

10:30
Poďakovanie za 20 rokov kňazstva
Priamy prenos
08:00
✞ Michal, Katarína, Mária, Ján a Michal

10:30
✞ Alexander a Katarína Gabčo, Štefan, Helena a Milan
09:15
Za Boží ľud
Nedeľa
30.06.
Prví mučeníci Cirkvi v Ríme
13. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za zdravie pre Annu Brajerovú

10:30
✞ Janka a Štefan Bonk, Štefan Majerčák
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Táňu
09:15
✞ Vdp. Ján Hadri
(95 rokov od vysviacky)
 • ADORÁCIE tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00, v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  Na slávnosť sv. Petra a Pavla môže získať ÚPLNÉ ODPUSTKY veriaci, ktorý zbožne použije náboženský predmet (kríž s Ukrižovaným, ruženec, škapuliar, medailu...), ktorý je požehnaný biskupom. Je potrebné pridať Vyznanie viery. Tiež ten, kto navštívi katedrálny chrám alebo baziliku a pomodli sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
  POĎAKOVANIE ZA 20 ROKOV KŇAZSTVA a POZVANIE FARÁRA MARIÁNA: Dňa 19. júna to bude presne 20 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Chcel by som sa spolu s vami poďakovať dobrotivému Pánu Bohu za tento dar. A preto dňa 29. 6. (na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla) by som chcel slúžiť ďakovnú svätú omšu, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam. Popoludní o 14:00 pozývam na spoločné posedenie pri guláši na fare všetkých členov HRF a FPR, členov spevokolov, kantorov, lektorov, miništrantov, tých, ktorí sa starajú o výzdobu kostolov a fary.
  PÚŤ DO FATIMY je zatiaľ odložená na n€čito pre malý záujem.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Brigáda tento týždeň nebude. Z celého srdca ďakujeme ženám, ktoré aj tento týždeň boli brigádovať v centre. Veľké Pán Boh zaplať!
  Stretnutia tento týždeň nebudú a už ani nebudú bývať až po prázdninách.
  ZVONČEK z nedele 16.6.:
   Letanovce: 268,80 €
   Spišské Tomášovce: 184,- €
   Arnutovce: 105,30 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Bohuznáma obetovala na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na budúcu nedeľu sa koná ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA a potom ďalšiu nedeľu ZBIERKA NA MARIÁNSKU HORU: Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup František Trstenský
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    LAHETA, GAZDURA, PETRÁS, LESŇÁK, MARKO, BALEJA, KUBIČÁR, MLYNÁR
    V piatok večer po svätej omši
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ANNA KNUTĽOVÁ, JÁN HOJNOŠ, MICHAL FURÍN, JANKA STANISLAVOVÁ, STANISLAV GABČO z Dubovej 323
   ARNUTOVCE:
    RODINA KATARÍNY ADLEROVEJ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Dávid Mihálik, syn Františka a Jany rodenej Sekerešovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, ulica Slobody 150/13 a
   Júlia Marinčáková, dcéra Jaroslava a Ľubi rodenej Molčanovej, narodená v Bardejove, bývajúca v Bardejovskej Novej Vsi, Brezová 9. (2x)

   Denis Soľár, syn a Severína a Jany rodenej Bučákovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bijacovciach č. 181 a
   Júlia Špinerová, dcéra Rastislava a Márie rodenej Hojnošovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach, Školská č. 5. (1x)

 • Liturgické oznamy (16.06.2024)
  Liturgické oznamy (02.06.2024)
  Liturgické oznamy (26.05.2024)
  Liturgické oznamy (19.05.2024)