Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


3. pôstna nedeľa

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
04.03.
Kazimír
ľubovoľná spomienka
07:00
Poďakovanie za 80 rokov Anny Brajerovej
18:00
Za členov ruže Anny Capákovej
Utorok
05.03.
Teofil, biskup
féria
18:00
Poďakovanie za 90 rokov Agnesy
17:00
Za Božiu pomoc pre rodinu
Streda
06.03.
Fridolín
féria
08:00
Poďakovanie za 50 rokov Ivana
Školská
18:00
Poďakovanie za 45 rokov Františka Bendíka
Štvrtok
07.03.
Perpetua a Felicita, muč.
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Ján, Terézia a Ján
18:00
Za zosnulých z rodiny Kiššovej
Piatok
08.03.
Ján z Boha, reh.
ľubovoľná spomienka
17:30
✞ Emília Vytykačová
17:30
✞ František, Martin a Eduard
Sobota
09.03.
Františka Rímska, reh.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Martin, Mária, Anton a Mária
Nedeľa
10.03.
Mária Eugénia, reh.
4. pôstna nedeľa
08:00
✞ Jozef Olejník

10:30
✞ Michal a Terézia
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Gustáv a Mária
09:15
Za zdravie a Božiu pomoc pre Kristiána
 • ADORÁCIE budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00 a v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  KRÍŽOVÉ CESTY budú nasledovne:
   Letanovce a Spišské Tomášovce: v piatok o 17:00 (seniori) a v nedeľu o 14:00 (ženy a matky)
   Arnutovce: v stredu o 17:30 (členovia ružencového bratstva) a v nedeľu o 15:00 (seniori)
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: BRIGÁDA: v pondelok, stredu popoludní, piatok a sobotu je brigáda v centre bl. Carla Acutisa a na fare.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po svätej omši a chlapcov v sobotu o 10:30
  BIBLICKÉ STRETNUTIE bude tento týždeň v Spišských Tomášovciach v sobotu o 18:00.
  STRETNUTIE MLADÝCH bude v sobotu o 18:00 v Spišských Tomášovciach. (V prípade priaznivého počasia pôjdeme na krížovú cestu do Smižian.)
  DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame - mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František
  Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk.
  ZVONČEK z 25.2.:
   Letanovce: 334,45 €
   Spišské Tomášovce: 205,- €
   Arnutovce: 109,05 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu obetovala rodená Kubičárová 100,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 200,- €
    Bohuznámi obetovali na kostol 2 x 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Z pohrebu a Dušana Pechu obetovala rodina na faru 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 10,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru v Letanovciach 10,- €
    Bohuznámi obetovali za zvonenie 10,- € a na kostol 40,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ
  Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    MAČÁK, LESŇÁK, NOVOTNÝ, NEMČÍK, FURMAN, OLEJNÍK, ŠTERBÁK, GÁBOR
    V sobotu ráno po svätej omši o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    ANDREA KACVINSKÁ, MILAN REPKO, FRANTIŠEK TATKOVSKÝ, FRANTIŠEK PAĽUCH, JÁN PECHA z ulice Dubovej 304
   ARNUTOVCE:
    ANNA SEDLÁČKOVÁ, HELENA ANTAŠOVÁ

 • Liturgické oznamy (25.02.2024)
  Liturgické oznamy (18.02.2024)
  Liturgické oznamy (11.02.2024)
  Liturgické oznamy (04.02.2024)