Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Aj tento rok nás na prvý sviatok vianočný potešili spevom a koledami členovia FS Olišavčan a speváckeho zboru.

Ako zvyčajne bola účasť v kostole hojná. Koncert otvorili svojim spevom a vinšami naši folklóristi. Po krátkom pásme ich vystriedal náš spevácky zbor z Letanoviec s pásmom piesni s prednáškou nášho pána farára Mariána medzi piesňami.


VideoVideo