Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Milí veriaci, všetkým vám želáme a vyprosujeme milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, aby ste boli plní dôvery v zmŕtvychvstalého krista, nášho pána, ktorý je ten istý, včera, dnes a naveky. Verme jeho nesmiernej láske a moci a odovzdajme mu svoje životy.

Vaši kňazi Marián a Štefan