Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Na prvý siatok vianočný sa vo farskom kostole odohralo predstavenie eRkárov a detí v sprievode spevov nášho speváckeho zboru z Letanoviec.


Vianocne.pasmo.2019Video