Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Vážení priatelia a podporovatelia Katolíckej univerzity, každý, kto prečítal Exupéryho Malého princa vie, že „dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.

V súčasnosti stále našu spoločnosť „ovláda“ tiež čosi neviditeľné, čo nemá farbu ani vôňu, rozum ani vôľu. Naďalej, určite dlhšie, ako sme si mysleli, čelíme pandémii. Chceme však veriť na skorý koniec tejto skúšky, ktorá preveruje nielen našu spoločnosť a jej hodnoty, ale nás samých.
Nový koronavírus je neviditeľný, no našim očiam sú skryté aj iné tajomstvá. Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi napísal Svätý Otec František apoštolský list Patris corde, ktorým hovorí o skrytom a nenápadnom živote svätého Jozefa. „Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová uznania a vďaky.
Aj vo vysokoškolskom prostredí sa odohráva skrytý život. Stačí si len predstaviť niekoľko tisíc študentov, ktorí študujú na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ich interakcie, vzťahy, to, ako sa snažia vzdelať, napredovať a byť osožní. Vážim si, že naši študenti a pedagógovia – predovšetkým z fakulty zdravotníctva – neváhajú nasadiť svoje zdravie v službe blížnym a sú zapojení do prvej línie boja s ochorením COVID-19.
Nadväzujúc na slová Svätého Otca, som presvedčený, že aj naša alma mater zohráva často možno skrytú, ale určite nenahraditeľnú úlohu. Katolícka univerzita formuje mysle a srdcia našich mladých. Ako zrelému mužovi mi je blízka predstava otcovstva, ktorú opisuje pápež František v spomínanom liste: „Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality. Nedržať ich, nebyť príliš ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr schopnými samostatne a slobodne sa rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti.
Ako rektor jedinej katolíckej univerzity na Slovensku ponúkam akademickej obci toto „otcovstvo“ – uvádzať novú generáciu do reality. Pozývam aj ostatných zamestnancov a pedagógov otvárať našim študentom a študentkám nové možnosti: „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 21)
Aj to je „skrytý život“ na Katolíckej univerzite v Ružomberku: skúmame, vyučujeme, študujeme, komunikujeme, vstúpili sme do konzorcia s ďalšími univerzitami, s ktorými prehlbujeme vzájomnú spoluprácu, sme v intenzívnom kontakte so zahraničím.
Verím, že po „korone“ pridáme aj ďalšie činnosti: budeme viac spolu, vytvoríme spoločenstvo pri modlitbe či bohoslužbe, začneme sa socializovať, ale budeme aj športovať, cestovať, stretávať sa, chodiť do hôr či organizovať mnohé zaujímavé podujatia.
Pridávam však ešte jedno slovo: budeme sa spoliehať na vás. Prosíme vás o priazeň a podporu a najmä o modlitby, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Vopred vám všetkým za to ďakujem!

v Ružomberku 31. januára 2021
Jaroslav Demko
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku