Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Podporiť nás môžete prostrednictvom poukázania 2% z vašej dane z príjmu. Vyhlásenie nájdete vo vnútri článku.

Vyhlásenie