Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka.

Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

Termíny:

1.

16. sept. 2021

2.

21. okt. 2021

3.

18. nov. 2021

4.

20. jan. 2022

5.

17. febr. 2022

6.

17. marca 2022

7.

18. mája 2022

Miesta prednášok                               prednášatelia                          náhradníci

Námestovo, farský kostol

dp. C. Hamrák

dr. R. Slotka

Trstená, farský kostol

prof. A. Tyrol

doc. J. Spuchlák

Dolný Kubín, farský kostol

dr. J. Žvanda

prof. Ľ. Pekarčík

Ružomberok, farský kostol

doc. B. Kľuska

doc. V. Littva

Lipt. Mikuláš, farský kostol

dr. V. Saniga

Mgr. Ľ. Laškoty

Poprad, konkatedrála

doc. A. Ziolkovský

dr. Š. Vitko

Kežmarok, bazilika sv. Kríža

prof. F. Trstenský

dr. F. Fudaly

Stará Ľubovňa, farský kostol

dr. O. Želonka

prof. P. Olekšák

Levoča, františkáni

dr. P. Taraj

dr. M. Taraj

Spišská Nová Ves, malý kostol

dr. D. Galica

dr. Ľ. Vojtaššák

 

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor