Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Tento rok nám v Letanovciach pribudol zrenovovaný kríž (Corpus Christi), ktorý sa nachádza oproti budove pošty. Za renováciu a montáž ďakujeme pánovi Rudolfovi Šterbákovi.