Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

Začiatkom júna rodina Kolcúnová skrášlila okolie kríža na cintoríne v Spišských Tomášovciach.

 Martin Gonda

Kríž v Spišských TomášovciachKríž v Spišských TomášovciachKríž v Spišských Tomášovciach