Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
20.05.
Bernardín Sienský, kňaz
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Jozef Kažmír
18:00
✞ Mária Almášiová
Utorok
21.05.
Sv. mexickí mučeníci
ľubovoľná spomienka
18:00
✞ Margita a Ján Vytykač
18:00
Poďakovanie za 90 rokov Gizely Česlovej
Streda
22.05.
Rita, reh.
ľubovoľná spomienka
08:00
Na úmysel kňaza
V škole
18:00
Za rodinu Šmelkovú
Štvrtok
23.05.
Dezider, bisk., muč.
féria
18:00
✞ Eva a Dominik
18:00
✞ František, Apolónia, Jozef, Ondrej, Margita a Jozef
Piatok
24.05.
P.Mária, Pomocnica kresťanov
féria
17:00
Poďakovanie za 30 rokov Moniky
17:00
✞ Mária a Michal Bendík
Sobota
25.05.
Béda Ctihodný, kňaz, uč.C.
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Martin, Margita, Martin a Ladislav
Nedeľa
26.05.
Filip Neri, kňaz
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
08:00
Za zosnulých z rodiny Tomečkovej

10:30
Za rvoprijímajúce deti
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
Za rvoprijímajúce deti
09:15
Za Boží ľud
 • ADORACIE budú ako zvyčajne:
   v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21 :00
   v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši moderovaná adorácia s prvoprijímajúcimi deťmi cca 20 min.
   v Arnutovciach v stredu po sv. omši. Adorácie obetujeme za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  Prvoprijímajúce deti a ich rodičov budeme spovedať nasledovne: v Spišských Tomášovciach v sobotu od 8:00 do 9:30 a v Letanovciach v sobotu od 9:30 do 10:30 hod. Ostatných budeme spovedať počas týždňa pred sv. omšami.
  RODINA NEPOŠKVRNENEJ pozýva všetkých najmä svojich členov na celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. júna na pútnickom mieste v Gaboltove. Prosíme, prihláste sa čo najskôr v sakristii
  Spišské Tomášovce a Arnutovce: Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ, v Letanovciach bola minulú nedeľu.
  SP. TOMASOVCE: stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu 0 10:30 a stretnutie detí v piatok po sv. omši. Brigáda bude v pondelok a piatok.
  Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Spišských Tomášovciach a stretnutie mladých bude v sobotu o 19:00 v Letanovciach.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí v Spišských Tomášovciach bude v pondelok o 19:00 hod. a potom každý deň.
  ZVONČEK z nedele 12.5.:
   Letanovce: 204,90 €
   Spišské Tomášovce: 215,- €
   Arnutovce: 60,90 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu rodina Šavelová obetovala na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznáma obetovala na faru 100,- € a na kostol 50,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    PODOLINSKÝ, BARABAS, FRANKOVIČ, ĎURICA, ŠEFČÍK, BARABASOVÁ, TOPOTCER
    V sobotu ráno 0 7:30
    RODIČIA PRVOPIUJÍMAJŮCICH DETÍ v sobotu popoludní.
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ v sobotu 0 13:00
   ARNUTOVCE:
    ALENA POLÁKOVÁ, MARTINA POLÁKOVÁ

 • Liturgické oznamy (21.07.2024)
  Liturgické oznamy (14.07.2024)
  Liturgické oznamy (07.07.2024)
  Liturgické oznamy (23.06.2024)
  Liturgické oznamy (16.06.2024)