Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


Nedeľa Najsvätejšej Trojice

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
27.05.
Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Anna Martinková
18:00
Poďakovanie za dožitých 50 rokov Jozefa
Utorok
28.05.
Viliam, mních
féria
18:00
✞ Justína a Ján Kažmír
18:00
Poďakovanie za 63 rokov manželstva
Streda
29.05.
Maximín, biskup
féria
07:00
✞ Ľudmila a syn Vladimír
18:00
Poďakovanie za 50 rokov Martina Capáka
Štvrtok
30.05.
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
slávnosť, prikázaný sviatok
08:00
Za žiakov a učiteľov
V škole

18:00
Poďakovanie za 75 rokov Evy
Priamy prenos
11:00
Za Boží ľud
Školská

18:30
✞ Magdaléna Hančáková
(2 roky od úmrtia)
17:00
✞ Ján (40 rokov od úmrtia), Helena a Stanislav Sedláčko
Piatok
31.05.
Petronela, muč.
féria
17:00
Poďakovanie za 20 rokov spoločného života manželov Tekáčových
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota
01.06.
Justín, muč.
spomienka
07:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zaliberovú
07:30
✞ Ján, Antónia a Mária
Nedeľa
02.06.
Marcelín a Peter, muč.
9. nedeľa v cezročnom období
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Mária Frankovičová
(nedožitých 85 rokov)
Priamy prenos
08:00
Poďakovanie za zdravie Ladislava

10:30
✞ Mária Gabčová
(1. výčočie)
09:00
✞ Jozef, Gizela a Janka

10:30
Za prvoprijímajúce deti
 • ADORÁCIE tento týždeň nebudú.
  Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa bude konať procesia k oltárikom, prosíme aby ste ich pripravili. Tiež prosíme (prvoprijímajúce) deti, aby si nazbierali kvety, ktoré potom budú v procesii rozsypávať. Úplné odpustky môže získať ten, kto sa nábožne zúčastní procesie.
  Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti pán kaplán Štefan Belko a bude mať rannú svätú omšu v Spišských Tomášovciach a druhú v Letanovciach.
  Stretnutie prvoprijímajúcich detí v Arnutovciach bude v pondelok po svätej omši. Prvoprijímajúce deti v Arnutovciach budeme spovedať v sobotu od 9:00
  RODINA NEPOŠKVRNENEJ pozýva všetkých najmä svojich členov na celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. júna na pútnickom mieste v Gaboltove. Prosíme, prihláste sa čo najskôr v sakristii kostola.
  Fatimská pobožnosť na prvú sobotu sa bude konať v Letanovciach o 6:00 a v Spišských Tomášovciach o 6:30
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v utorok po svätej omši. Stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po svätej omši. BRIGÁDA bude v pondelok, piatok a sobotu.
  Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach na fare a stretnutie manželov bude v sobotu o 18:00 v Spišských Tomášovciach.
  V najbližších dňoch sa budú konať v našej farnosti voľby do FPR. Preto prosíme, aby ste si budúcu nedeľu vzali volebné lístky, na ktorých už budú navrhnuté nejaké mená, prípadne bude možnosť dopísať svojho kandidáta. Každý môže zakrúžkovať, resp. dopísať dvoch kandidátov do FPR. Lístky potom na nasledujúcu nedeľu pozbierame.
  ZVONČEK z nedele 19.5.:
   Letanovce: 294,50 €
   Spišské Tomášovce: 220,- €
   Arnutovce: 86,65 €
   Pán Boh zaplať!
  ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ:
   Letanovce: 482,50 €
   Spišské Tomášovce: 450,- €
   Arnutovce: 90,- €
   Spolu 1022,50 €
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z pohrebu a Márie Rošťákovej obetovali na kostol 200,- €
   Spišské Tomášovce:
    Novomanželia Fedorčákoví obetovali na faru 100,- €
   Arnutovce:
    Bohuznámi obetovali na kostol 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru v Spišských Tomášovciach 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru v Spišských Tomášovciach 100,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na budúcu nedeľu sa bude konať ZBIERKA NA NOVÚ FARU, ktorú staviame v Spišských Tomášovciach. Momentálne robíme elektrické rozvody, výspravky, pripravujú sa steny na omietanie, vybavujeme prípojku plynu, tepelné čerpadlo a fotovoltiku. Tiež robíme kompletnú rekonštrukciu bývalej škôlky, v súčasnosti Centra bl. Carla Acutisa (nové rozvody, voda a odpady, oprava omietok, nové štyri kúpeľne, kuchyňa a jedáleň, spálňa pre deti a mládež, izby pre animátorov): doteraz to stálo 3 500,- €.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    ŠKABLOVÁ, PODOLINSKÝ, ŠOLTÍS, DUĽA, POLJAK, DUBOVINSKÁ, PEKLANSKÁ, VENGLIK
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    TOMÁŠ PAĽUCH, ZUZANA LACUŠOVÁ, ANNA CVENGROŠOVÁ, MÁRIA HOJNOŠOVÁ, ĽUDOVÍT PECHA z Dubovej 319
   ARNUTOVCE:
    RODIČIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Kamil Fábry, syn Jaroslava a Aleny rodenej Gáborovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci vo Vojkovciach č. 22 a
   Romana Uhrinová, dcéra Slavomíra a Ivany rodenej Olejníkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Slobody 178/69. (1x)

 • Liturgické oznamy (21.07.2024)
  Liturgické oznamy (14.07.2024)
  Liturgické oznamy (07.07.2024)
  Liturgické oznamy (23.06.2024)
  Liturgické oznamy (16.06.2024)