Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


9. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
03.06.
Karol Lwanga a spol.
spomienka
07:00
✞ Ján Dzurenda
18:00
✞ Ľudmila a Marián
Utorok
04.06.
Kvirín, biskup a muč.
féria
18:00
✞ Jakub, Anna a Tibor
18:00
Poďakovanie za 86 rokov Ladislava
Streda
05.06.
Bonifác, bisk. a muč.
spomienka
08:00
Na úmysel kňaza
V škole
18:00
✞ Anna
Štvrtok
06.06.
Norbert, biskup
ľubovoľná spomienka
18:00
Poďakovanie za 70 rokov Ladislava a 45 rokov manželstva
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Samuela Bendíka
Piatok
07.06.
Róbert, opát
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
17:00
Poďakovanie za 55 rokov manželstva Evy a Ľudovíta
17:00
Za členov bratstva BSJ
18:30
Na úmysel kňaza
Sobota
08.06.
Medard, biskup
Nepoškvrneného Srdca P. Márie
07:00
✞ Ján a Mária Marková, Mária a Jozef Bendžala
Nedeľa
09.06.
Efrém, diakon, uč.C.
10. nedeľa v cezročnom období
08:00
Poďakovanie za 90 rokov Terézie Poljakovej

10:30
✞ Emil Novotný
(1. výročie)
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Zdena, Margita a Koloman
09:15
✞ Michal, Mária a Michal
 • ADORÁCIE tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00, v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po svätej omši. Tiež budú prvopiatkové adorácie.
  Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať na konci sv. omše ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ, pri ktorej môžeme získať aj ÚPLNÉ ODPUSTKY za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na odprosujúcej modlitbe Najmilší Ježišu...
  Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa koná aj MODLITBA SV. RUŽENCA ZA KŇAZOV, ktorá začína o 19:45 na Mariánskej hore v Levoči.
  SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
   Letanovce:
    vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
    v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
   Spišské Tomášovce:
    v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi)
    vo štvetok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
   Arnutovce:
    v stredu od 17:00 do sv. omše
   Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia
  RODINA NEPOŠKVRNENEJ pozýva všetkých najmä svojich členov na celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. júna na pútnickom mieste v Gaboltove. Prosíme, prihláste sa čo najskôr v sakristii kostola.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po svätej omši. BRIGÁDA bude v pondelok, štvrtok a sobotu.
  Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach na fare a stretnutie mladých bude v sobotu o 18:00 v Spišských Tomášovciach.
  Je potrebné v našej farnosti vykonať voľby do HRF, keďže pôvodnej rade skončil päťročný mandát. Preto prosíme, aby ste si dnešnú nedeľu vzali volebné lístky, na ktorých už sú navrhnuté nejaké mená, prípadne je možné dopísať svojho kandidáta. Každý môže zakrúžkovať, resp. dopísať dvoch kandidátov do HRF. Lístky potom na nasledujúcu nedeľu pozbierame.
  ZVONČEK z nedele 26.5.:
   Letanovce: 298,35 €
   Spišské Tomášovce: 265,- €
   Arnutovce: 108,65 €
   Pán Boh zaplať!
  ZVONČEK zo sviatku Božieho Tela:
   Letanovce: 84,25 €
   Spišské Tomášovce: 54,- €
   Arnutovce: 38,15 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Z krstu obetovala rodina Ondušková obetovala na kostol 200,- €
    Z pohrebu a Oľgy Neupauerovej obetovala rodina 100,- €
    Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 50,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámy obetoval na faru 50,- €
    Bohuznámi obetovali na faru 50,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Dnešnú nedeľu sa koná ZBIERKA NA NOVÚ FARU, ktorú staviame v Spišských Tomášovciach. Momentálne robíme elektrické rozvody, výspravky, pripravujú sa steny na omietanie, vybavujeme prípojku plynu, tepelné čerpadlo a fotovoltiku. Tiež robíme kompletnú rekonštrukciu bývalej škôlky, v súčasnosti Centra bl. Carla Acutisa (nové rozvody, voda a odpady, oprava omietok, nové štyri kúpeľne, kuchyňa a jedáleň, spálňa pre deti a mládež, izby pre animátorov): doteraz to stálo 3 500,- €.
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    GAD, KRAMÁR, OLEJNÍK, CHROUSTOVÁ, BAROŠ, LESŇAK, SAGULA, TOPORCER
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MÁRIA HOJNOŠOVÁ, MATEJ BARTOŠ, MARTIN GHBURÍK, MATÚŠ VERNARSKÝ, MARGITA PECHOVÁ z Dubovej 320
   ARNUTOVCE:
    ANNA PAGÁČOVÁ, ALŽBETA FIFLÍKOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Kamil Fábry, syn Jaroslava a Aleny rodenej Gáborovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci vo Vojkovciach č. 22 a
   Romana Uhrinová, dcéra Slavomíra a Ivany rodenej Olejníkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Slobody 178/69. (2x)

 • Liturgické oznamy (21.07.2024)
  Liturgické oznamy (14.07.2024)
  Liturgické oznamy (07.07.2024)
  Liturgické oznamy (23.06.2024)
  Liturgické oznamy (16.06.2024)