Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos


11. nedeľa v cezročnom období

  Liturgický prehľad LetanovceSpišské TomášovceArnutovce
Pondelok
17.06.
Nikander a Marcián, muč.
féria
07:00
Poďakovanie za 55 rokov spoločného života manželov Kažmírových
18:00
✞ Anna Dzurillová
A Jozef
Utorok
18.06.
Cyriakus a Paula, muč.
féria
18:00
✞ Mária a Štefan Antolík
18:00
Poďakovanie za 50 rokov Slávky
Streda
19.06.
Romuald, opát
ľubovoľná spomienka
08:00
Na úmysel kňaza
V škole
18:00
✞ Mária a Jozef Solár
Štvrtok
20.06.
Ján z Matery, mních
féria
18:00
✞ Štefan, Mária a Dáša
18:00
Poďakovanie za 40 rokov Janky
Piatok
21.06.
Alojz z Gonzagy, reh.
spomienka
17:00
Za zosnulých z rodiny Knižkovej a Bendíkovej
17:00
✞ Radko Štrauch
(1. výročie)
Sobota
22.06.
Pavlín z Noly
ľubovoľná spomienka
07:00
✞ Ružena Slebodníková
Nedeľa
23.06.
Jozef Cafasso, kňaz
12. nedeľa v cezročnom období
08:00
✞ Ján Lesňák

10:30
✞ Pavol Jurčo
(2 roky od úmrtia)
Priamy prenos
08:00
Za Boží ľud

10:30
✞ Michal, Štefan, Anna, Stano, Mária a Božena Pechová
09:15
Za zdravie a Božiu pomoc pre Huga a Štefku
 • ADORÁCIE tento týždeň budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po svätej omši do 21:00, v Spišských Tomášovciach vo štvrtok po svätej omši do 20:00, v Arnutovciach v stredu po svätej omši.
  POĎAKOVANIE ZA 20 ROKOV KŇAZSTVA a POZVANIE FARÁRA MARIÁNA: Dňa 19. júna to bude presne 20 rokov od mojej kňazskej vysviacky. Chcel by som sa spolu s vami poďakovať dobrotivému Pánu Bohu za tento dar. A preto dňa 29. 6. (na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla) by som chcel slúžiť ďakovnú svätú omšu, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam. Popoludní o 14:00 pozývam na spoločné posedenie pri guláši na fare všetkých členov HRF a FPR, členov spevokolov, kantorov, lektorov, miništrantov, tých, ktorí sa starajú o výzdobu kostolov a fary.
  SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE: Stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po svätej omši. BRIGÁDA: Brigáda tento týždeň bude v utorok, štvrtok, piatok a sobotu. Z celého srdca ďakujeme ženám, ktoré tento týždeň boli maľovať a upratovať v centre. Veľké Pán Boh zaplať!
  Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Letanovciach a stretnutie manželov bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
  STRETNUTIE NOVEJ HRF bude v piatok o 18:00 na fare v Letanovciach.
  ZVONČEK z nedele 9.6.:
   Letanovce: 317,05 €
   Spišské Tomášovce: 228,- €
   Arnutovce: 61,95 €
   Pán Boh zaplať!
  DOBRODINCI:
   Letanovce:
    Novomanželia Fabryoví obetovali na kostol 100,- €
   Spišské Tomášovce:
    Bohuznámi obetovali na faru 100,- €
   PÁN BOH ZAPLAŤ!
  Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:
   LETANOVCE:
    REDELŠTEINEROVÁ, MARUŠINSKÝ, BARTOŠ, DULOVIČ, GREČKO, MIHÁLIK, KUBIČÁR, SPIŠSKÝ
    V sobotu ráno o 7:30
   SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE:
    MIROSLAV HUDÁK, ZUZANA NEBUSOVÁ, FRANTIŠEK DIKANT, VIKTOR KACVINSKÝ DUŠAN GABČO z Dubovej 322
   ARNUTOVCE:
    MIRIAM a MIRKA MEDERIOVÁ
  Sviatosť manželstva chcú prijať:
   Dávid Mihálik, syn Františka a Jany rodenej Sekerešovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, ulica Slobody 150/13 a
   Júlia Marinčáková, dcéra Jaroslava a Ľubi rodenej Molčanovej, narodená v Prešove, bývajúca v Bardejovskej Novej Vsi, Brezová 9. (1x)
  VÝSLEDKY VOLIEB DO HRF
   Letanovce:
    Milan Gabriš: 119
    Michal Podolinský: 90
    Marián Lesňák: 54
    Šimon Zvalený: 39
    Rastislav Nemčík: 27
    Stanislav Gábor: 26
    Anna Kubičárová: 25

   Spišské Tomášovce:
    Branislav Hamráček: 42
    František Petrík: 39
    Samuel Bendík: 24
    Radoslav Bumbál: 16
    Jozef Kormančík: 15

   Arnutovce:
    Marián Bukšár: 40
    Monika Šmelková: 36
    Peter Roxer: 31

 • Liturgické oznamy (21.07.2024)
  Liturgické oznamy (14.07.2024)
  Liturgické oznamy (07.07.2024)
  Liturgické oznamy (23.06.2024)