Farnosť Letanovce
Farnosť Letanovce
Letanovce - Arnutovce - Spišské Tomášovce
Živý prenos

KRSTY – Chceme upozorniť tých, ktorí chcú krstiť deti, že rodičia detí, ktoré majú byť pokrstené, sami majú žiť vieru, ktorú chcú dať krstom svojim deťom. Majú vieru praktizovať každodennou modlitbou v rodine, navštevovaním bohoslužieb minimálne v nedeľu a vo sviatky, pravidelnou sv. spoveďou a vôbec sviatostným životom. Krstný rodič má spĺňať nasledujúce podmienky:

  1) aby zavŕšil minimálne šesnásty rok života,
  2) aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Eucharistiu,
  3) aby viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať,
  4) aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom,
  5) aby bol slobodný alebo sobášaný v kostole, nežijúci v akomsi slobodnom a hriešnom zväzku,
  6) nemôže to byť samotný rodič dieťaťa.